Ontmoeting

Ont-moeten

We MOETEN vaak in ons leven. Maar wat is het echte MOETEN en wanneer is het eerder een MAG. Dan komt er een keuze. Het is belangrijk keuzes te hebben in het leven en deze te kunnen zien.

In ons leven ontmoeten we ook veel mensen. Het start al bij onze eerste ademhaling. Maar sommige ontmoetingen lopen niet goed, lopen verkeerd af of waren er helemaal niet .

Er zijn ook goede ontmoetingen, Verbinding. Ook dit is belangrijk om te kunnen zien. Met wie en waarmee zijn we verbonden ...

Filosofie

Als therapeut heb ik mijn technieken en visies waarmee ik aan de slag kan. Maar het is jij, als cliënt, die bepaalt welke richting we uitgaan en wat we gaan doen. "De waarheid zit in elk van ons" en het is mijn taak als therapeut om jou te helpen deze waarheid te vinden. Samen gaan we op weg.