Therapie?

Waarvoor kan je bij mij terecht:

- Angst, paniek, hyperventilatie, stressklachten, faalangst, niet kunnen ontspannen...
- Burn out,
- Slaapstoornissen
- Depressie, neerslachtige gevoelens, geen energie meer, ...
- Fysieke klachten waar niet direct een medische oorzaak bij te vinden is.
- Traumaverwerking
- Problemen om relaties aan te gaan, je open te stellen, ...
- Moeilijk om je eigen lichaam te aanvaarden, te voelen, verwerken van fysieke trauma's, seksuele problematiek, ...
- Kwaadheid die je niet onder controle krijgt
- Vastlopen in je leven, voelen dat je steeds weer in hetzelfde patroon terugvalt, ...
- Meditatie- en relaxatietechnieken, hartcoherentie
- Opvoedingsvragen en/of -problemen
- Rouwverwerking

Ik werk met adolescenten en volwassenen. Ook ouders met vragen naar gezinsondersteuning kunnen bij mij terecht.

Er zijn maar weinig plekken waar je volledig jezelf kan en mag zijn. De therapieruimte is er wel één.  Als therapeut ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Alles blijft dus binnen de therapieruimte. Ik heb ook geen oordeel, niet over jou en niet over je omgeving. Dit maakt dat je vrijuit kan praten en je geen zorgen hoeft te maken hoe dit over zou komen. 

Als therapeut vind ik veiligheid van groot belang. Jij bepaalt waarover we praten en waarover (nog) niet. Jij bepaalt welke oefeningen/technieken we toepassen. Ik doe voorstellen maar het is van groot belang dat jij je veilig voelt.

Basis is dat ik steeds kijk naar de mens die voor me zit.  De manier waarop er gewerkt wordt is afhankelijk van wat jij nodig hebt, welke manier van werken er gevraagd wordt of beste past. Hiervoor heb ik vanuit de opleiding Interactionele Vormgeving een uitgebreid aantal technieken en visies meegekregen.

Er hoeft ook niet altijd veel gesproken worden. Soms is het moeilijk, te pijnlijk om wat er is onder woorden te brengen. Dan zijn er andere technieken om mee aan de slag te gaan.
Er moet ook niet altijd in het verleden gegraven worden. Soms is dit nodig, niet altijd. We kunnen ook eerst in het hier en nu blijven, tot het veilig is om oudere thema's aan te pakken.