Werkwijze gesprekken

Er wordt eerst een startgesprek gehouden. Dit is een eerste kennismaking en houdt geen verplichting in. We bekijken met welke vragen, problemen, ... je komt en welk antwoord ik daar kan op geven.  Een startgesprek duurt 1 tot 1.5 uur en kost 60 euro.. Je kan op het eind van dit gesprek een afspraak maken of nog even wachten en alles wat laten bezinken alvorens te beslissen.

Een sessie duurt een uur en kost 60 euro. Indien er langer gewerkt wordt, komt er per begonnen half uur 25 euro bij. Dit wordt wel op voorhand duidelijk afgesproken. Binnen de prijs van de sessie zit mijn voorbereidend werk, het bijhouden van een dossier, mogelijks extra gesprek telefonisch of via mail, opstellen van brieven naar artsen en arbeidsgeneesheer/controle-arts, overleg met andere diensten,/huisarts, opvolgen van terugbetaling, ... Er zal dus, tenzij in uitzonderlijke gevallen, geen extra betaling gevraagd worden. 

Als de therapie opgestart wordt, dan leggen we een aantal afspraken vast. (als dit mogelijk is) Dit wil niet zeggen dat de afspraken niet kunnen geannuleerd of verplaats worden. Als er tijdig gebeld wordt is dit geen probleem. Als een afspraak geannuleerd wordt minder dan 24u op voorhand reken ik hier 30 euro voor aan. Als dit meer dan 2 keer voorvalt, reken ik daarna het volledige bedrag aan.

De frequentie van gesprekken bespreken we samen.  Al naargelang de vraag en problematiek kan dit wekelijks, 2 wekelijks of 3-wekelijks. Maandelijkse gesprekken gebeuren enkel op het moment als de therapie in de laatste, afsluitende fase zit.

Indien de problematiek dit vraagt en de mogelijkheid er is, kunnen huisbezoeken ook. Dit enkel als  uitzondering en beperkt in tijd. Hiervoor wordt wel een extra toeslag voor vervoer gevraagd.

De betaling gebeurt op het einde van de sessie cash of via smartphone met payconiq-app.  Ik werk niet met overschrijving.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling indien je aangesloten bent bij Christelijke mutualiteit (CM), Liberale mutualiteit (LM), Solidaris en  Helan.