Omgaan met stress

Stress is iets wat we alle dagen ervaren. Stress is op zich niet negatief of positief. Stress is een lichamelijke reactie op een verandering in onze omgeving of in ons denken. Hoe we die stress ervaren, dat is iets anders.

Als je last hebt van stress, wil dit niet zeggen dat je daarom emotionele of psychische problemen hebt. Het gaat vaak over een samenwerking hoe je in elkaar zit als persoon (de ene persoon is rustiger dan de andere), hoe je context (bv scheiding, spanning thuis, jonge kinderen, ... of druk op het werk, veel concurrentie, ...) is en hoe je geleerd hebt om te gaan met stress (doorbijten, niet klagen of panikeren)

Wat zijn stressgerelateerde klachten?

  • Op lichamelijk vlak: versnelde hartslag, snelle ademhaling, vermoeidheid, gebrek aan energie, veel/weinig eetlust, hoofdpijn, spierpijn, zweten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk, duizeligheid.
  • Gedrag: prikkelbaar, gejaagdheid, meer gebruik van koffie / alcohol / sigaretten / medicatie, een gespannen houding.
  • Psychisch/emotioneel vlak: concentratieproblemen, onzekerheid, geestelijke vermoeidheid, geïrriteerdheid, frustratie, lusteloosheid, ontevredenheid, angst, snel geëmotioneerd, piekeren.

Samen bekijken we wat de oorzaak/oorzaken kunnen zijn van deze klachten. Eens deze gekend zijn krijg je al meer zicht en controle. Als je leert herkennen hoe stress zich opbouwt bij jezelf kan je makkelijker deze opbouw stoppen en terugkeren naar rust.

We bekijken dan welke hulpmiddelen jou liggen/interessant zijn om weer tot rust te komen. Dit kunnen korte oefeningen die je op het werk/thuis kan toepassen zonder dat iemand dit merkt. Of door je dag wat anders te structureren kan er ook weer rust ontstaan.

Soms is het ook goed om eerst je lichaam tot rust te laten komen. Als je dit wilt, kunnen we hiervoor een aantal technieken toepassen vanuit het lichaamsgericht werken. (zie lichaamsgericht werken op website)